PROZNAK je držitelem certifikátu ISO 9001:2016 a zakládajícím členem Českomoravské asociace dopravního značení

Politika kvality
organizace PROZNAK Praha s.r.o. se řadu let uplatňuje na trhu v oblasti dopravního značení a s tím spojených činností, a to vždy za použití nejmodernějších technických prostředků a progresivních, ekologicky vyhovujících technologických postupů v souladu s požadavky zákazníků a platnou legislativou.

Vedení organizace si plně uvědomuje, že spokojenost zákazníků, plnění jejich požadavků a potřeb na maximální kvalitativní úrovni jsou základním předpokladem a zároveň i podmínkou úspěšného podnikání a udržení na trhu ve vysoce konkurenčním prostředí v oboru.

Proto také vedení společnosti dospělo k rozhodnutí, krom výše uvedeného, udržovat v organizaci zavedený certifikovaný systém managementu kvality v souladu se systémovou normu ČSN EN ISO 9001:2016.
Firma Proznak v.s.p. byla založena v roce 1989.
Po celou dobu úspěšně podnikáme v oboru dopravního značení. V roce 1992 byla založena první pobočka v Brně, 1995 v Ostravě, 1996 v Kladně a Příbrami, 1999 v Třebíči a v roce 2001 v Břeclavi. V roce 2005 se firma transformovala na PROZNAK Praha s.r.o.

Za dobu naší existence jsme přinesli mnoho novinek v dopravním značení, které vedly ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na našich silnicích a dálnicích např. synchronizované řady výstražných světel a jejich užití ve městech, vodicí prahy Klemmfix, nalepovací vodorovné dopravní značení, užití kuželů výšky 75 cm, plastová dopravní svodidla pro snadné oddělení provozu ve zvláště nebezpečných místech a v neposlední řadě lanová svodidla.

V současné době nabízíme široký sortiment služeb pro řešení dopravních omezení, dočasného a trvalého značení a dalších souvisejících služeb:

• prodej dopravních značek a materiálu
• pronájem dopravních značek
• pronájem a instalaci dopravního značení
• servis spojený s instalací přechodného a trvalého dopravního značení
• instalace zpomalovacích prahů
• instalace dopravního zařízení sloužícího k oplocení staveb a jejich oddělení od komunikací,
  city bloky, delta bloky
• instalaci a prodej okrasných sloupků a parkovacích zábran
• instalace a prodej dopravních zrcadel
• instalace lanových svodidel, včetně poradenství
• projekční činnost
• poradenství a schematická řešení omezení v silničním provozu
• trvalé i provizorní dopravní řešení a trvalé značení vozovek a ploch.

Všechny používané výrobky a zařízení firmy Proznak v.s.p. odpovídají přísným právním předpisům a normám platným v ČR. Materiály jsou schváleny pro použití v silničním provozu Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

Firma disponuje vlastním technickým vybavením - nákladní vozy, vysokozdvižná plošina, světelné šipky typu I a II, stroje pro vodorovné značení, dispečerská vozidla. Ke strojnímu vybavení patří speciální stavební stavební stroj Bobcat, vrtací kladiva, elektrocentrály, tlakové čisticí stroje Kärcher a velké množství akumulátorového ručního nářadí.
Kontakt se zákazníky zajišťuje vlastní dispečerské pracoviště s nepřetržitým provozem, vybavené profesionálním radiovým systémem Motorola a mobilními telefony.