kat. č. 8

Fotoluminiscenční značení

bezpečnostní fotoluminiscenční značení, umožňující bezpečnou orientaci v uzavřených prostorech v případech mimořádných situací jako je výpadek el. Energie, požár nebo hromadné dopravní nehody a velmi významně napomáhá k nalezení únikových bezpečných zón.


vice informací
zpět