kat. č. 5-0000-0000

lanové svodidlo

Lanové svodidlo je tří nebo čtyřlanové svodidlo nové generace. Absorbuje náraz, minimalizuje zranění a škody na vozidlech. Vysoká účinnost, nízké pořizovací náklady, bezúdržbové. Krátká doba instalace a méně než 60 minut na opravu poškození po nárazu.
zpět  

Nejčastěji kladené otázky k lanovým svodidlům:
Stupeň zadržení

Lanová svodidla jsou v současnosti používána ve dvou stupních zadržení a to H1- vyšší stupeň a N2.

Oba stupně zadržení jsou vhodné k instalaci do asfaltového nebo betonového povrchu a rostlého terénu.

Bezpečnost

"Lanová svodidla bezpečně zabránila přejetí plně naloženého kamionu do protisměru" (viz. přiložené foto z dálnice D5. Dle policejní dokumentace jelo vozidlo rychlostí přes 90 km/h).

Tato vynikající vlastnost je výrobcem lanových svodidel pečlivě sledována a doposud nebyl na celém světě zaregistrován jediný případ překonání tohoto typu svodidla. (Jedno jediné takovéto lano zastaví přistávající vojenská letadla na mateřské letadlové lodi. Lanové svodidlo na silnicích se skládá ze čtyřech těchto identických lan!)
Jak z praxe víme, tak u nás nejběžnější pásnicová svodidla se touto vlastností pochlubit nemohou a jenom v posledních několika letech došlo na našich dálnicích k mnohým úmrtím, právě v důsledku překonání ocelových pásnicových svodidel ve středním dělícím pásu nákladními vozy a následnému čelnímu nárazu do protijedoucích vozidel.

Na rozdíl od ocelových pásnicových svodidel naopak působí betonová svodidla jako pevná překážka a zeď. Betonové svodidlo je sice velmi obtížně překonatelné, ale zase působí jako odrazná plocha a nezřídka se stane, že havarované vozidlo se od betonového svodidla odrazí a ve vytýčeném jízdním pásu se potom chová jako "kulečníková koule", čímž dramaticky ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu jedoucí stejným směrem. Jsou zadokumentovány i mnohé případy, kdy osobní vozidlo najelo koly na hranu betonového svodidla a díky jejímu tvaru se převrátilo na střechu, popřípadě skončilo v kotrmelcích.

Jeden z nejdůležitějších zkoušených parametrů u svodidlových systémů, kromě stupně zadržení, je stupeň prudkosti nárazu působící na posádku vozidla při nárazu (ASI). U lanových svodidel byl při bariérových zkouškách v roce 2005 naměřen historicky bezkonkurenčně nejnižší, a to 0,2 ASI. To je třikrát méně než u ocelových pásnicových svodidel a dokonce pětkrát méně než u svodidel betonových.
Cena

Lanová svodidla jsou vzhledem k nízké materiálové náročnosti a rozumné cenové politice výrobce nejlacinějším oboustranným zádržným systémem na evropském a velmi pravděpodobně i světovém trhu.

Pro srovnání můžeme uvést, že betonová svodidla jsou téměř o 100% dražší než svodidla pásnicová a lanová svodidla jsou naopak přibližně 15 - 20% levnější než svodidla pásnicová.

Instalace lanových svodidel trvá přibližně 60% času instalace svodidel pásnicových. U betonových svodidel se tento parametr nedá srovnávat vůbec, protože ta potřebují časově a finančně náročné stavební úpravy podloží.


Foto je z předváděcí akce na dálnici D8, jak lze jednoduše a během 2 minut lanové svodidlo rozebrat pro přejetí vozidel.
Opravy

Ačkoliv to možná vypadá jako reklamní pojednání o lanových svodidlech, tak potřebný čas a náklady na opravy lanových svodidel jsou skutečným zlomkem ve srovnání s náklady a časovou náročností na opravy svodidel pásnicových, o betonových nemluvě.

A ještě jedna výhoda lanových svodidel. Lana se při nehodě nikdy nepoškodí a svodidlo tím pádem zůstává funkční i před opravou (resp. narovnáním sloupků)!

Při opravě lanových svodidel se pouze vymění ohnuté sloupky (pokud je nelze narovnat) a původní lano se znovu na sloupky zavěsí.

U pásnicových svodidel je už potřeba nářadí (často u zarezlých prvků autogen), ale hlavně musí se měnit celé pásnice i sloupky. Napasování nových pásnic do havarovaného svodidla nebývá zpravidla vůbec snadnou záležitostí a cena pásnic rovněž není zanedbatelná.

Oprava betonových svodidel je velice náročná na čas a na techniku.
I v případě, kdy dojde pouze k posunutí betonových svodidel, je potřeba použít těžké jeřáby pro narovnání svodidla do původní polohy a velmi často je nutno je i vyměnit z důvodu vylomených zámků.
Tato oprava zpravidla trvá i déle než jednu pracovní směnu.
Životnost

Záruky na novostavbách jsou dávány na všechny typy svodidel shodné, většinou na dobu pěti let. Výrobce lanového svodidla však garantuje navíc 20 let bez prorezivění (bez nutnosti jakékoliv údržby povrchů).
Stav trhu

Posledních několik desítek let jsou instalována na našich silnicích v naprosté většině svodidla pásnicová. Je to především z důvodu, že v socialistickém Československu existoval jediný výrobce silničních svodidel a zvyk, jak známo, je "železná košile".

Především projekční kanceláře se, až na světlé výjimky, nezatěžují navrhováním nových svodidlových systémů, protože s nimi nemají zkušenosti a na studium nových norem a technických podmínek jim údajně nezbývá čas. Prosadit něco tak pokrokového, jako jsou lanová svodidla je v tomto prostředí velmi obtížný a časově náročný proces. Takže lanová svodidla jsou navrhována víceméně jenom na stavbách, kde je osvícený investor nebo projektant. A přitom je to jednoznačně nejbezpečnější a nejlevnější svodidlový systém vhodný do středních dělících pásů dálnic, rychlostních silnic a nejenom tam.

Ocelová pásnicová svodidla mají své nesporné výhody především na silnicích nižších tříd, kde je nižší povolená maximální rychlost a na kratších úsecích, pro svoji nezávislost na koncových základech a zpevněném podloží. Betonová svodidla jsou naopak vhodná do míst, kde je vyžadován vyšší stupeň zadržení a menší pracovní šířka svodidla, za cenu vyšších nákladů a vyššího rizika úrazu posádky vozidla. Je to například na mostech nebo jako ochrana pevných překážek v blízkosti komunikace (mostní podpěry, portály dopravního značení atp.).

V zahraničí je situace o trochu optimističtější. Státní správa nutí investory používat na novostavbách dálnic svodidla lanová, betonová i pásnicová a to vždy podle bezpečnostně nejvýhodnějšího.

Například ve Skandinávii, která je známa vysokou pozorností k bezpečnosti na silnicích, jsou v posledních letech instalována na novostavbách dálnic a rychlostních komunikací do středního dělícího pásu téměř výhradně lanová svodidla, doplněné betonovými v místech kde je to nutné z hlediska pracovní šířky svodidla.

Současně jsou, především ve Švédsku, doplňovány klasické dvoupruhové silnice šíře 11,5m lanovými svodidly na středu vozovky a rozdělovány na třípruhové, což zkapacitňuje tyto silnice při současném výrazném zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Ročně se jedná v průměru o 1200 km silnic!
Srovnání

Závěrem krátké srovnání.

Betonová svodidlo – velmi bezpečné svodidlo, co se týče možnosti jeho překonání, vysoký stupeň zadržení, ale při nárazu velmi negativně působící na posádku havarovaného vozidla. Často způsobující rozsáhlá vnitřní zranění právě z důvodu prudkosti nárazu (ASI). Velmi nepřátelské pro menší vozidla.
Bezkonkurenčně nejdražší.

Ocelové pásnicové svodidlo – vývojově nejstarší typ svodidla a tím pádem i Evropsky nejrozšířenější. Má velmi nízký stupeň zadržení a je nevhodný do středních dělících pásů na rychlostních komunikacích a dálnicích z důvodu snadného překonání těžšími vozidly. Náročná oprava a poměrně vysoké náklady na běžnou údržbu. Tento typ svodidla je vhodný především na komunikace s rychlostí do 90 km/h a to především na krajnici.

Lanové svodidlo – nejbezpečnější typ svodidla a zároveň nejpřátelštější svodidlo pro posádku vozidla.
Není vhodné k instalaci na úseky kratší než cca 40m.
Jednoznačně nejlevnější svodidlo na pořízení i údržbu.
Esteticky nejméně rušivé pro okolí, např. v místech s pěkným výhledem, u památek, v CHKO atd.
Díky jeho subtilní konstrukci se za ním netvoří závěje a daleko snadněji se odklízí sníh.
Díky své konstrukci je plně funkční i bezprostředně po nehodě.

A ještě postřeh závěrem.
Podle dlouhodobého sledování a statistik, jezdí řidiči na úsecích osazených lanovými svodidly v průměru o 10 – 15% pomaleji než na úsecích osazených ocelovými pásnicovými svodidly a na úsecích osazených souvislým pásem betonových svodidel, jezdí řidiči velmi často i o několik desítek procent rychleji, než na obdobném úseku se svodidlem lanovým.

Betonová i pásnicová svodidla vyvolávají v řidičích velmi často falešný pocit bezpečí a oproti tomu se mnoho řidčů vyjadřuje negativně ke svodidlům lanovým, protože nevidí dostatečnou masu materiálu, která by je měla zadržet. A cituji: "Těch pár provázků projedou jako nic".

Tomuto zjištění v podstatě odpovídají i statistiky dopravních nehod. V úsecích osazených lanovými svodidly je výrazně nižší nehodovost než u ostatních systémů.
Fota z České republiky - příklady


Dálnice D8 – H1 - čtyřlanové středové svodidlo na služebním přejezdu v asfaltovém povrchu – instalace 2006.Rychlostní komunikace R63 – H1 - čtyřlanové svodidlo ve středním dělícím pásu instalované do rostlého terénu – instalace 2006.Ulice 5.května v Praze – N2 – třílanové středové svodidlo – v asfaltovém povrchu přivrtáním do mostovky a osazené do ocelových kapes – instalace 2003.Ulice Strakonická v Praze - N2 – třílanové středové svodidlo – v rostlém terénu – instalace 2002.Ulice 5.května v Praze – N2 – čtyřlanové krajnicové svodidlo – v rostlém terénu – instalace 1998.

zpět